Wykaz DPS i ZOL

Wykaz DPS i ZOL

Data dodania: 04-04-2022

Data ostatniej modyfikacji: 04-04-2022

Wykaz Domów Pomocy Społecznej

  Przeznaczenie Rozporządzenie Kwota odpłatności Kontakt:

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”
ul. Batalionów Chłopskich 12
06-400 Ciechanów

dla osób starszych i chorych somatycznie

Zarządzenie nr 12/2022 Starosty Ciechanowskiego
z dnia 10 lutego 2022 r

5 013,00 zł 23 672 14 85

Dom Pomocy Społecznej
ul. Krucza 32
06-400 Ciechanów

dla osób przewlekle psychicznie chorych Zarządzenie nr 12/2022 Starosty Ciechanowskiego z dnia 10 lutego 2022r. 4 492,00 zł 23 672 97 56

Dom Pomocy Społecznej
ul Ruda 1
06-300 Przasnysz

dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie

Zarządzenie
nr WO.120.11.2022
Starosty Przasnyskiego
z dnia 18 lutego 2022 r

4 496,59 zł 29 752 30 45

Dom Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
ul. Świerczewo 9
06-300 Przasnysz

dla osób starszych i chorych somatycznie Zarządzenie
nr WO.120.12.2022
Starosty Przasnyskiego
z dnia 18 lutego 2022r.
4 363,37 zł

29 752 22 54

Dom Pomocy Społecznej Goślice
Goślice 66
09-230 Bielsk

Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Ogłoszenie
Starosty Płockiego
z dnia 21 stycznia 2022r.

5 320,00 zł 24 262 84 93
Dom Pomocy Społecznej
ul. Mazowiecka 2
06-200 Maków Mazowiecki

Dla osób przewlekle somatycznie chorych

Zarządzenie nr 12/2022
Starosty Makowskiego
z dnia 22 lutego 2022 r

4 612,22 zł 29 717 02 71

Dom Pomocy Społecznej
Ołdaki 7
06-126 Ołdaki

Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle psychicznie chorych

Zarządzenie nr 4/2022
Starosta Pułtuski
z dnia 14 lutego 2022r.

4 605,00 zł 23 691 30 17

Dom Pomocy Społecznej
Obryte 188
07-215 Obryte

Dla osób przewlekle psychicznie chorych

Zarządzenie nr 4/2022
Starosta Pułtuski
z dnia 14 lutego 2022 r

4 400,00 zł 29 741 10 80

Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie
ul Płocka 90
09-400 Antonówka

Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ogłoszenie
Starosty Płockiego
z dnia 21 stycznia 2022 r

4 998,00 zł 24 262 40 03

Niepubliczny Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
Rodziny Marii w Robercinie
ul. Gościniec 32
05-503 Głosków

Dla osób przewlekle psychicznie chorych (kobiet)

Zarządzenie nr 5/2022 Starosty Sejnerskiego
z dnia 26 stycznia 2022r.

4379,77 zł 22 757 81 76

Dom Pomocy Społecznej w Bądzyń
09-304 Bądzyn

Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Zarządzenie nr 6/2022
Starosty Żuromińskiego
z dnia 26 stycznia 2022 r

4 469,81 zł 23 659 39 97

Dom Opieki Villa Trojany
Żmijewo -Trojany 17
06-561 Żmijewo-Trojany

Prywatny dom opieki dla osób starszych --- Od 3 400,00 zł do 4 500,00 zł 23 685 80 10

 

Wykaz Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych

  Adres Kontakt
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Jońcu

Joniec 51
09-131 Joniec

23 661 63 61
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Tąsewach

Tąsewy 8
06-120 Winnica

23 691 48 71
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Kolczynie

Kolczyn
09-213 Gozdowo

23 661 45 24
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Sońsku

ul. Zacisze 1
06-430 Sońsk

23 671 34 69
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kraszewo-Czubaki

Kraszewo-Czubaki 23a
09-140 Raciąż

23 679 73 14

 

  • Ciechanów
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Dofinansowania
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu